Obcowanie ze słowem pisanym (inaczej „otaczanie słowami”) może przybrać i taką formę – Ignaś /26 miesięcy/ i jego „wyrazowe rondo”.