Najwłaściwszym narzędziem pisarskim dla maluchów stawiających pierwsze znaki w zeszycie jest średniej twardości ołówek. Może być zaopatrzony w nasadkę kształtującą właściwy chwyt narzędzia.
Ołówek powinien towarzyszyć dziecku przez okres przedszkolny, zerówkę i pierwszą klasę.
Ani pisaki, ani kredki nie nadają się do rysowania szlaczków, czy pierwszych liter. Wymagamy wszak, by dzieci pisały starannie i precyzyjnie mieściły się w liniach. Osiągniemy to jedynie wówczas, gdy dziecko ma do dyspozycji dobrze zaostrzony ołówek.
Następcą ołówka powinno być pióro ze stalówką. Nie kulkowe, nie zmazywalne. Zwykłe wieczne pióro z dość giętką stalówką.
Dopiero dostarczając dziecku właściwych narzędzi pisarskich mamy prawo oczekiwać i wymagać kształtnego, ładnego, starannego pisma.